Cookies on Club JM

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met Cookie Beleid. Lees meer over het gebruik van cookies op www.clubjmlanzarote.com/cookies.php

Tussen 33 en 170 euro. Op basis van de gemiddelde tarieven voor een Standaard Kamer.

Club JM Lanzarote. Juridische Opmerking

Club JM Lanzarote, eigendom van GESTION ROOMS SLU,  en adres Calle del Mayor, 24 - PLAYA HONDA - 35509 SAN BARTOLOME, Lanzarote informeert de gebruikers van de internetpagina's van GESTION ROOMS SLU voorwaarden voor de toegang en het gebruik.

1.- De toegang tot en het gebruik van de Club JM Lanzarote website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden. Het gebruik van alle websites Club JM Lanzarote impliceert volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het.  Club JM Lanzarote behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze Gebruiksvoorwaarden

2. Intellectuele Eigendom.
De inhoud van de websites van Club JM Lanzarote zijn onderworpen aan de wetgeving en / of Industrial auteursrecht. Rechten op inhoud worden door Club JM Lanzarote of anderen gehouden als geschikt. Gebruikers kunnen alleen bekijken en een eigen kopie van de inhoud op voorwaarde dat deze kopie is uitsluitend voor hun persoonlijk en privé-gebruik is strikt verboden om te gebruiken voor commerciële doeleinden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor het gebruik en de inhoud.
De gebruiker mag in geen geval te wijzigen of onderdrukken van de identificerende gegevens, indien aanwezig, van de rechten van Club JM Lanzarote of derden.Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud door middel van de middelen of de procedures die beschikbaar zijn gesteld voor dit doel op de website van Club JM Lanzarote of gebruikt op het internet voor dit doel, mits zij geen schending van de Intellectuele Eigendom / Industrial of enige vorm van betrekken schade aan Club JM Lanzarote website en / of de informatie of diensten worden aangeboden.

Gebruikers zijn verplicht om de diensten en informatie van de website van Club JM Lanzarote overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, fatsoen, goed gedrag en de openbare orde als correcte en rechtmatig gebruik van de diensten bevatte de volgende activiteiten niet langer uit te voeren zorg te gebruiken: een ) verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch, rechtvaardigen terrorisme of tegen de mensenrechten. b) het uitvoeren van elke handeling in strijd met de rechten van intellectuele eigendom en / of Industrial GESTION ROOMS SLU rechtmatige eigenaren; c) schade aan de computer systemen van Club JM Lanzarote, haar leveranciers of derde partijen en / of in te voeren of de verspreiding van computervirussen, schadelijke software of andere systemen die kunnen beschadigen computersystemen, d) zendt publiciteit of ongevraagde e-mails of onbevoegd.

4.- afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid - Club JM Lanzarote is niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website van Club JM Lanzarote of content die door anderen.
Club JM Lanzarote is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan software of hardware van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit de toegang tot Club JM Lanzarote website of het gebruik van de informatie of applicaties daarin opgenomen.

Club JM Lanzarote garandeert niet de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten die in haar website, noch is verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade in verband met het gebruik van de inhoud van uw website.

Club JM Lanzarote garandeert niet dat de inhoud van de website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van Club JM Lanzarote illegaal worden beschouwd in landen buiten Spanje, de toegang tot hen en het gebruik door gebruikers, is verboden, en als dit gebeurt zal uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die verplicht zijn om te voldoen aan de geldende nationale wetgeving.

Het gebruik van de informatie en content die op de website van Club JM Lanzarote en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "banden" die op de pagina weergegeven worden onder Club JM Lanzarote de verantwoordelijkheid van die het uitvoeren van deze soort worden gemaakt activiteit, niet zijnde Club JM Lanzarote enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- Club JM Lanzarote reserves zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht om de toegang tijdelijk op te schorten tot de website en het uitvoeren van de wijzigingen die het passend de website acht, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of de positionering van deze en de voorwaarden dietoegang tot en gebruik van de website van Club JM Lanzarote.

- Alle ontvangen via deze website informatie wordt overgebracht naar Club JM Lanzarote kosteloos worden beschouwd.

- E-mail niet geldig beschouwd behoeve presenteren conclusies. Deze moeten worden gericht aan de Afdeling Juridische Raad van Club JM Lanzarote, gelegen Calle del Mayor, 24 - PLAYA HONDA - 35509 SAN BARTOLOME, Lanzarote die aangeeft in alle gevallen de te volgen procedure.

- Alle zaken met betrekking tot de Club JM Lanzarote website worden beheerst door de Spaanse wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van elk privilege die van toepassing kunnen zijn.

 


Online Booking